Informacja o wynikach rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3 latki,4-5 latki,6 latki)

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych będzie dostępna w sekretariacie szkoły od 11 kwietnia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że do 30 kwietnia 2019r. rodzice dzieci zakwalifikowanych (3 latki oraz 4-5 latki) zobowiązani są do podpisania woli przyjęcia dziecka. Odpowiedni druk do pobrania w sekretariacie szkoły.

Brak podpisania woli przyjęcia w terminie wiąże się ze skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Na wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej.

Rekrutacja 2019/220

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

ogłasza nabór dzieci do oddziałów  przedszkolnych i wszystkich klas szkoły podstawowej

na rok szkolny 2019/2020

  • Rekrutacja rozpoczyna się 1 marca 2019r. od godz.7:30
  • Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci z roczników:2016, 2015, 2014, 2013.Dysponujemy wolnymi miejscami w następujących grupach wiekowych:
  • 3 latki,4 latki,5 latki, 6 latki,

 

Nasze zajęcia odbywają się:

w doskonale wyposażonych salach przedszkolnych (m.in. magiczne dywany, tablice interaktywne, tablety) oraz pracowniach przedmiotowych (m. in. tablice interaktywne, laptopy, komputery, różnorodne pomoce dydaktyczne)

na nowoczesnym kompleksie boisk,

w sali gimnastycznej,

na placu zabaw,

w pracowni garncarskiej,

w miasteczku ruchu drogowego,

w bibliotece  z bogatym księgozbiorem,

 

 

Oferujemy:

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

różnorodne zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej,

pomoc psychologa, pedagoga, logopedów,

zajęcia terapeutyczne,

opiekę pielęgniarki szkolnej,

posiłki w szkolnej stołówce,

świetlicę w godz. 630 – 1630 z możliwością przedłużenia w razie potrzeby,

szkoła nasza jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną dbającą o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Ściśle współpracujemy

z Radą Rodziców,  która jest inicjatorem wielu naszych przedsięwzięć.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

 

50 lat minęło

Zdjęcia archiwalne naszej szkoły

 

 

Źródło: 

  • www.goldap.org.pl
  • E. Jurewicz
  • zdjęcia szkoły
 

Link do strony

Szanowni Rodzice,

Informacje na temat projektu" Przedszkolaki Gołdapi- lepsza przyszłość" znajduje się na stronie www Urzeu Miasta oraz pod linkiem

http://www.goldap.pl/pl/229/24588/przedszkolaki-goldapi-lepsza-przyszlosc.html