Informacja o wynikach rekrutacji

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

(3 latki,4-5 latki,6 latki)

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych będzie dostępna w sekretariacie szkoły od 11 kwietnia 2019r.

Jednocześnie informujemy, że do 30 kwietnia 2019r. rodzice dzieci zakwalifikowanych (3 latki oraz 4-5 latki) zobowiązani są do podpisania woli przyjęcia dziecka. Odpowiedni druk do pobrania w sekretariacie szkoły.

Brak podpisania woli przyjęcia w terminie wiąże się ze skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Na wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej.