Projekt Przedszkolaki Gołdapi

Projekt Przedszkolaki Gołdapi- lepsza przyszłość realizowany od 01.07.018r. do 30.06.2020r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym . W ramach realizacji projektu dzieci biorą udział w zajęciach zwiększających kreatywność oraz zajęciach z kompetencji społecznych. Placówka nasza została doposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia eksperymentów, a także w tablety, które uatrakcyjniają zajęcia. W projekcie biorą udział dzieci z 4 grup przedszkolnych oraz rodzice, którzy uczestniczą w warsztatach.

 

 

Rekrutacja 2021/2022

Sportowy świat

Nasza szkoła w videotece

Prace plastyczne i nie tylko