ZABAWA Z GLINĄ

Uczniowie klasy 4a i 4c  rozpoczęli cykl warsztatów w GARNCARNI, prowadzonych przez magistra sztuki Joannę Szewczak- Muszyńską.  

Celem przewodnim spotkania było zainteresowanie uczniów lepieniem w glinie, wzbudzenie i rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Taka forma spędzania czasu, przez poznawanie, jest zarazem twórczym odkrywaniem samego siebie. Każde dziecko miało możliwość wzięcia w ręce bryłki gliny, aby następnie wyczarować z niej formę w przestrzeni. Glina cierpliwie poddawała się dziecięcym dłoniom. To materiał bardzo plastyczny. Dzieci ćwiczyły w niej rączki poprzez wyciskanie, uderzanie, wyrabianie jej w najróżniejszy sposób. Pierwszy kontakt z gliną to bardzo ważny moment, ponieważ właśnie wtedy dziecko otwiera się na nowe doznania. Tego materiału nie da się ujarzmić, to ona uczy garncarza cierpliwości oraz pokory. Wśród uczniów panował relaks, radość i uśmiech.

Zajęcia te były bardzo ciekawe iwyzwalające pełne zaangażowanie grupy.

Wychowawczynie klasy 4a i 4c

W piekarni

Wycieczka do piekarni

 

W czwartek 22 listopada uczniowie klasy Ia i 1b SP3 z Gołdapi byli na wycieczce w piekarni. Dzięki uprzejmości p.kierownik piekarni dzieci mogły zwiedzić zakład oraz przyjrzeć się z bliska pracy piekarzy. Miały niepowtarzalną okazję obserwować cykl produkcyjny pieczenia chleba i bułek. Wrażenie zrobiły na dzieciach duże rozmiary maszyn służące do wyrobu ciast oraz nowoczesne piece piekarnicze.Wycieczka do piekarni była bardzo udana i dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.

 

Małgorzata Chojnowska i Joanna Pień

 

Bieg po zdrowie

W Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi, ruszył program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. Bieg po zdrowie, który będzie realizowany od grudnia do maja na godzinie wychowawczej w kl. IV „d”.

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e – papierosów.

Na uczniów czekajązróżnicowane metody aktywizujące, które są dostosowane do ich wieku tj. praca w grupach, nauka zachowań asertywnych, dobra zabawa sprzyjająca nauce, prace domowe. Program składa się z atrakcyjnych, bogato ilustrowanych materiałów tj. zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakaty, ulotki informacyjne dla rodziców, podręcznik dla nauczyciela, filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Podczas cyklu zajęć uczniowie będą dyskutować, wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi, liczyć koszty palenia papierosów, tworzyć komiksy z bohaterami programu, pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów.

Bardzo ważne podczas realizacji programu jest nie tylko zaangażowanie uczniów, ale również włączenie rodziców i opiekunów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Współpraca z rodzicami, dawanie przez nich dobrego przykładu pomogą w kształtowaniu u dzieci postaw prozdrowotnych.

 

                                                              

    we współpracy z Powiatową Stacją

       Sanitarno – Epidemiologiczną koordynatorzy projektu

                                                                   Anna Waszkiewicz, Katarzyna Witczak w Gołdapi

Szkoła Podstawowa nr 3 z Gołdapi czwarta w województwie

Podsumowanie współzawodnictwa SZS 2017/2018

 

We środę, 12 grudnia w Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się jubileuszowa - X Gala Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas spotkania podsumowano poprzedni sportowy rok szkolny (2017/2018), zaprezentowano laureatów w wielu kategoriach, wyróżniono też: działaczy, nauczycieli oraz samorządy, miasta i szkoły, które wykazały największą aktywność. Główną ideą Szkolnego Związku Sportowego jest zbliżenie dzieci i młodzieży do kultury fizycznej, truizmem jest powiedzenie, że właśnie podczas imprez SZS odkrywa się talenty, które w przyszłości świecą pełnym blaskiem, stają się reprezentantami Polski i naszą duma narodową. Na uroczystości nie zabrakło oficjeli. Obecni byli wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan i wicekurator oświaty na Warmii i Mazurach Wojciech Cybulski. Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie przyznał Lechowi Kowalczykowi, zastępcy dyrektora gołdapskiego OSiR-u wyróżnienie za wkład pracy w rozwój sportu szkolnego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Medalem 65-lecia Szkolnego Związku Sportowego został wyróżniony Bogusław Jejer (nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego). Podczas X Gali zaprezentowano czołowe dziesiątki, które uhonorowano pięknymi pucharami i dyplomami. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi Leszek Retel odebrał puchar za zajęcie wyśmienitego 4. miejsca w systemie współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych. Z kolei SP 2 Gołdap zajęła bardzo dobre 8. miejsce. W kategorii Gimnazja / Igrzyska Młodzieży Szkolnej doskonałe 6. miejsce zajęła SP 5 Gołdap. W kategorii „Moje Boisko Orlik” Licealiada / SPG – 6. miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące z Gołdapi. W rankingu warmińsko-mazurskiego SZS w kategorii „Miast i Gmin” bardzo wysokie czwarte miejsce zajęło miasto Gołdap.Powiat Gołdapski znalazł się na miejscu 15.     

 

Pomagamy

Uczniowie, rodzice i nauczyciele wiedzą, że empatia to jeden z priorytetów współczesnego kształtowania człowieka. Potrafią dzielić się z innymi i chcą pomagać zarówno ludziom jak i zwierzętom. Dlatego w szkole i oddziałach przedszkolnych zorganizowane zostały:
- zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt, z której dary trafiły do przydomowego przytuliska Bezdomniaki, 
- wzięli udział w kolejnej edycji Szlachetnej Paczki w ramach, której zebrano środki czystości. Chemia przekazana została koordynatorowi Pawłowi Iwanowskiemu, który dołączył ją do paczek przygotowanych dla rodzin z rejonu Gołdapi.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i przekazali dary. Dzięki takim akcjom już od najmłodszych lat uczymy dzieci dbania i dzielenia się z innymi.
Katarzyna Miernik 
Emilia Fiodorowicz