Tydzień z bezpiecznym internetem

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day), który odbywa się w ramach programu "Safer Internet". Ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.

 

W naszej szkole co roku na zajęciach komputerowych oraz  godzinach wychowawczych omawia się problematykę bezpieczeństwa w sieci. W tym roku przez tydzień obchodziliśmy  Dzień Bezpiecznego Internetu.

Nasze działania w tym zakresie to:

1.      Przeprowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa w klasach IV VI w sieci w oparciu o scenariusze ze strony www.dzieckowsieci.pl oraz zaprezentowanie uczniom strony www.sieciaki.pl

2.      Zaprezentowanie uczniom kreskówek "Fejsmen"

3.      Umieszczenie na szkolnej stronie internetowej zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, informacji o DBI oraz materiałów dla rodziców o bezpiecznym Internecie.

4.      Udział zainteresowanych uczniów w e – learningu umieszczonego na stronie www.dzieckowsieci.pl.

6.      Przygotowanie gazetki dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie.

7.      Przygotowanie przez uczniów plakatów promujących tegoroczne hasło Razem uczyńmy Internet lepszym

Ważne rady

 

Materiały dotyczące bezpieczeństwa w sieci

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.

Materiały dla rodziców:

1. Broszura_dla_-rodziców.pdf

2. Elementarz_dla_rodzicow.pdf

3.Bezpieczny-Internet-8211-bezpieczne-dziecko.-Narzędzia-i-rozwiązania.pdf

 

Materiały dla uczniów:

1.Elementarz_dla_dzieci.pdf

2. SiecioMazajka-FDN.pdf

3. Prezentacja_dla_dzieci.pdf