Centrum multimedialne w Bibliotece

W 2006 r.oraz w 2008 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi
Ministerstwa Edukacji Narodowej

współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny
pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
.

 

 

 

 

ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej, m.in. poprzez:

  1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii,
  2. Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet
    oraz informacji multimedialnej,
  3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
  6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe
oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano
pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

ICIM oferuje dostęp do:

Internetu

pakietu Microsoft Office Professional 2003

Encyklopedii PWN

Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata

Słowników PWN

skanera

nagrywarki

drukarki


 

 

Prace plastyczne i nie tylko