„Boże Narodzenie Słowem Malowane”- konkurs recytatorski

 

19 grudnia b. r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Boże Narodzenie Słowem Malowane”. Do konkursu zgłosiło się 26 uczestników z oddziałów „0”i klas 1-4. Dzieci recytując wybrane utwory zaprezentowały wysoki poziom kultury słowa i wprowadziły słuchaczy w radosny nastrój zbliżających się świąt.

Wysiłki uczniów oceniało jury konkursowe, do którego zaproszenie przyjęli: Pani Aleksandra Ratasiewicz , Pan Mirosław Słapik i Pan Włodzimierz Obara. Komisja brała pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, kulturę słowa (dykcję, intonację, tempo), interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. Choć komisja w punktacji wysoko oceniła wszystkich uczestników, na plan pierwszy wybili się najlepsi.

W ocenie jury konkursowego w kategorii oddziałów  0 i kl. 1 najlepszymi okazali się:

1. miejsce ex aequo – Tymoteusz Kołodziej (klasa kl. 1c) i Lena Predko (grupa 0c);

2. miejsce – Marcelina Stanek (grupa 0a);

3. miejsce – Hanna Prochowicz (kl. 1c).

W kategorii klas 2-3 i zwyciężyli:

1. miejsce – Szymon Podciborski (kl 3a);

2. miejsce – Oliwia Dutkowska (kl. 2d);

3. miejsce – Aleksandra Dzierżanowska (kl. 2a).

W kategorii kl. 4:

1. miejsce – Lena Murawska (kl. 4e);

2. miejsce ex aequo – Wiktoria Łoboda (kl. 4c) i Nadia Becz;

3. miejsce Martyna Korytkowska (kl. 4f).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.

Justyna Kołodziej

Katarzyna Witczak

 

Wyniki konkursu na zakładkę

Drodzy Czytelnicy!

 

W odpowiedzi na konkursy głoszone wraz z końcem września do skrzynki na Wasze prace trafiło mnóstwo ciekawych zakładek do książki i wspaniałych życzeń z okazji październikowego święta biblioteki szkolnej.

 

Oto wyniki konkursu na poziomie klas III:

 

I MIEJSCE EX AEQUO:

 

 • Natalia Kruszyńska – kl. 3a
 • Zuzanna Piela – kl. 3b
 • Ela Dzierzęcka – kl. 3b
 • Izabela Zawadzka – kl. 3e

 

II MIEJSCE EX AEQUO :

 

 • Klaudia Anacka – 3e
 • Filip Grzenda – kl. 3d

 

III MIEJSCE EX AEQUO:

 

 • Szymon Bida – kl. 3e
 • Aleks Karnauchow – kl. 3e

 

Oto wyniki konkursu na poziomie klas II:

 

I MIEJSCE EX AEQUO:

 

 • Patrycja Aneszko – kl. 2b
 • Oliwier Ejsmont – kl. 2c
 • Inga Naszkiewicz – kl. 2c
 • Karol Nowak – kl. 2d
 • Jakub Kowalewski – kl. 2d
 • Norbert Brzozowski – kl. 2e
 • Maja Ćwikowska – kl. 2f
 • Anna Piela – kl. 2f

 

II MIEJSCE EX AEQUO:

 

 • Michał Zajączkowski – kl. 2b
 • Oliwia Przekop – kl. 2c
 • Wiktoria łoboda – kl. 2c
 • Aleksandra Trzaska – kl. 2c
 • Jakub Nawrocki – kl. 2d
 • Maciej Matyszczyk – kl. 2d
 • Natalia Krzętowska – kl. 2d

 

 

III MIEJSCE EX AEQUO:

 • Jacek Izbicki – kl. 2b
 • Oliwia Godlewska – kl. 2c
 • Natalia Wiatrowska – kl. 2d
 • Antoni Kisielewski – kl. 2d

 

PRACE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE NA ŻYCZENIA DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

 

 • Amelia Przekop – kl. 2c
 • Bartosz Bogdzio – kl. 2f
 • Robert Wodnicki – kl. 2f
 • Nikola Liwak – kl. 3e
 • Nadia Becz – kl. 2c
 • Lena Murawska – kl. 2e

 

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI:

 

I MIEJSCE: Mateusz Korotko – kl. 1a

II MIEJSCE: Szymon Podciborski – kl. 1a

III MIEJSCE: Jakub Jurewicz – kl. 1a

 

W konkursach wzięli udział również:

 

Kl. 3a: Lena Łobanowska, Aleksandra Bartoszuk, Julia Przyborowska, Mikołaj Kondraciuk

 

Kl. 3e: Bartłomiej Jaworowski, Rafał Tyszko, Damian Mackiewicz, Nikola Kondracka, Nikola Korzeniecka, Estera Romanowska, Maja Brzezińska, Katarzyna Ścipin, Cezary Staniaszek, Chanel Cavaliere, Natalia Koziej, Maciej Paszkiewicz

 

Kl. 2b: Kornelia Puza, Milena Iwaszko, Weronika Wasilewska, Karolina Kotyńska, Sandra Makarewicz, Oliwia Sadowska, Wiktoria Olszewska

 

Kl. 2c: Julia Predko, Weronika Danisewicz

 

Kl. 2d: Zuzanna Janiuk, Maja Janko, Anna Zajączkowska, Natalia Radzewicz, Oliwia Szczepańska, Klaudia Minkiewicz

 

Kl. 2e: Eryk Rozmysłowski, Klaudia Siwek

 

Kl. 1a: Olaf Żyliński, Wojtek Trzasko, Kamil Zarzecki, Dawid Mikielski, Adam Przeździak, Kewin Derek, Jakub Szczepański, Klaudia Wasilewska, Szymon Rogowski, Mateusz Chmielewski, Piotr Sztabiński, Karolina Truchan, Manuela Maciejko

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM BARDZO SERDECZNIE ZA UDZIAŁ W KONKURSACH!

Justyna Kołodziej

Anna Truchan

Konkurs na zakładkę

Konkurs na zakładkę do książki

 

„…Nie zaginaj rogów, używaj zakładki,
na półce mnie stawiaj,
dbaj o me okładki…”

 

Konkurs plastyczny na najładniejszą zakładkę do książki, wykonaną na prośbę książki.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów kl. I do wzięcia udziału w konkursie na zakładkę do książki.

Wymagania konkursowe:

* Prace powinny mieć postać zakładki do książki. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane

* Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 7 października b.r.

Kryteria oceny prac:
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

ZA NAJŁADNIEJSZE ZAKŁADKI PRZEWIDZIANA NAGRODA!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

„BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA”

„BIBLIOTEKA -  DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA”

Regulamin konkursu na

czytelnika miesiąca października i listopada 2016 dla uczniów klas IV-VI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „BIBLIOTEKA – dobre miejsce dla człowieka" i jest zwany dalej „Konkursem".

II. CELE KONKURSU:

- popularyzowanie zbiorów bibliotecznych,

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

- zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania,

- kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego,

-wskazanie sposobu  zagospodarowania wolnego czasu,

- kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,

- promocja czytelnictwa i działań biblioteki,

- kształtowanie gustów czytelniczych,

- podniesienie poziomu czytelnictwa,

- aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach.

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Zapoznanie się z regulaminem Konkursu.

2. Po zakończeniu  miesiąca zostanie policzona statystyka wypożyczeń i wyłonimy zwycięzcę - CZYTELNIKA MIESIĄCA

3. Konkurs trwa od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r.

4. Informacja o zwycięzcy będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych w szkole i w bibliotece szkolnej.

5. W konkursie przewidziano nagrody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Informacji o konkursie udziela nauczyciel bibliotekarz Justyna Kołodziej

Konkurs na życzenia dla biblioteki

UWAGA!!! KONKURS DLA KLAS II, III

 

ZBLIŻA SIĘ ŚWIĘTO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ!!!

 

PAŹDZIERNIK JEST MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Z TEJ OKAZJI BIBLIOTEKA OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZE ŻYCZENIA KIEROWANE DO BIBLIOTEKI SZKONEJ Z OKAZJI JEJ PAŹDZIERNIKOWEGO ŚWIĘTA.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1.  ZREDAGUJ NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA NA POŁOWIE KARTKI A4

2.  KARTKĘ Z ŻYCZENIAMI OZDÓB NAJPIĘKNIEJ JAK POTRAFISZ

3.  WRZUĆ JE DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

4.  KARTKI Z ŻYCZENIAMI PRZYJMUJEMY DO 7 PAŹDZIERNIKA B.R.

5.  ZA NAJPIĘKNIEJSZE PRACE PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE.