Cyfrowa szkoła- wstęp

Program Cyfrowa szkoła to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pilotaż planowanego na kilka lat programu rozpoczął się w marcu 2012 roku i zakończy się w czerwcu 2013.

W ramach programu zaplanowano:

 • >doposażenie (doposażenie) zakwalifikowanych do programu publicznych szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TiK (komponent e-szkoła),
 • >zapewnienie uczniom z zakwalifikowanych do programu publicznych szkół podstawowych dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego, do korzystania na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć (komponent e-uczeń).
 •  
  Kurs składa się z siedmiu modułów merytorycznych. Każdy z nich można podzielić na trzy etapy: zapoznanie z materiałami, wykonanie zadań i komunikacja na platformie. Oprócz modułów merytorycznych jest jeszcze moduł zerowy, który jest wprowadzeniem do kursu oraz moduł poświęcony ewaluacji kursu. Tabela zamieszczona w tym dokumencie przedstawia nazwy, treść i terminy trwania poszczególnych modułów.

  Moduł

  Nazwa modułu

  Tematyka modułu

  Terminy – początek
  i koniec modułu

  Termin publikacji sprawozdania
  z modułu

  0

  Uczestnicy i platforma e- learningowa

  Funkcjonalność platformy internetowej

  05.11.12-11.11.12

  Nie ma sprawozdania

  I

  Od czego zacząć pracę z TIK w szkole?

  • >Po co nam technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole?
  • >Od czego zacząć wprowadzanie TIK do zajęć z uczniami?
  • >Kompetencje nauczycieli i zespół TIK w szkole i jego praca z uczniami.
  • >Spotkanie otwierające.
  • >Dobre praktyki.
  • >Zasady korzystania z TIK w szkole, czyli Kodeks TIK.
  • >Bezpieczeństwo w sieci.
  • >Prawo autorskie. Licencje.
  • >Otwarte zasoby edukacyjne – jak z nich korzystać?
  • >Legalne oprogramowanie – jak i skąd je pozyskiwać?

  12.11.12-9.12.12

  9.12.12

  II

  Cele nauczania. Rola TIK w realizacji celów uczenia się uczniów.

  • >Atmosfera w klasie, która sprzyja uczeniu się.
  • >Określenie i przedstawienie uczniom celów uczenia się.
  • >Uświadamianie uczniom celów uczenia się z wykorzystaniem TIK.
  • >Zastosowanie TIK w realizacji celów uczenia się - narzędzia TIK wykorzystywane w poszukiwaniu informacji.
  • >Miejsce i rola celów w przebiegu lekcji.
  • >Jak przekonać się, czy uczniowie osiągnęli cele uczenia się?
  • >Po czym poznać, że użycie TIK na danej lekcji było celowe i zwiększyło szanse osiągnięcia celów przez uczniów?
  • >Zadania koordynatora – tworzenie i zbieranie dobrych praktyk.

  10.12.12-13.01.13

  13.01.13

  III

  Rola koordynatora w prowadzeniu spotkań z nauczycielami. Sieci współpracy.

  • >Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z nauczycielami , jego cele i zasady moderowania.
  • >Metody pracy z grupą.
  • >Jak prowadzić dyskusje podczas spotkań z nauczycielami?
  • >Jak radzić sobie z trudnościami podczas spotkań z nauczycielami?
  • >Jak przeprowadzić pierwsze spotkanie na temat dobrych praktyk?
  • >Metody pomocne w zbieraniu dobrych praktyk i upowszechnianiu ich.
  • >Przykłady dobrych praktyk.
  • >Sieci współpracy nauczycieli- zasady ich tworzenia i funkcjonowania.

  14.01.13–24.02.13

  Ferie zimowe

  24.02.13

  IV

  Wykorzystywanie TiK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz w realizowaniu funkcji wychowawczych

  • >Praktyka wykorzystania TIK, jako metody efektywnego nauczania
  • >Pakiet narzędzi TIK przydatnych w realizacji celów lekcji różnych przedmiotów.
  • >Pakiet narzędzi TIK przydatnych do realizacji celów wychowawczych oraz do pracy z uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych

  25.02.13–24.03.13

  24.03.13

  V

  Komunikacja dotycząca postępów ucznia. Wykorzystanie TIK w przekazywaniu informacji zwrotnej.

  • >Informacja zwrotna – jej istota, struktura, zasady.
  • >TIK w relacjach nauczyciela z uczniami.
  • >Praca domowa uczniów z wykorzystaniem TIK.
  • >Jak tworzyć i przekazywać komentarze edukacyjne do pracy ucznia?
  • >Przekazywanie informacji o postępach uczniów ich rodzicom z wykorzystaniem TIK

  25.03.13–28.04.13

  Przerwa wielkanocna

  28.04.13

  VI

  Narzędzia TIK w realizacji projektów edukacyjnych.

  • >Projekt jako metoda nauczania i uczenia się
  • >Baza narzędzi TIK i sposoby ich zastosowania w projektach edukacyjnych.
  • >Dobre praktyki realizacji projektów szkolnych z wykorzystaniem TIK.
  • >Planowanie i realizacja projektów uczniowskich z TIK w szkole

  29.04.13–26.05.13

  26.05.13

  VII

  Podsumowanie, wnioski. Jak pracować w zespole nauczycieli w przyszłym roku?

  • >Analiza przebiegu i efektów projektu pilotażowego, podsumowanie: sukcesy i elementy warte zmiany oraz wnioski.
  • >Plany na przyszłość, na kolejną edycję projektu.

  27.05.13–16.06.13

  16.06.13

 • Materiał został pobrany ze strony  http://cyfrowaszkola.nq.pl/ 
 • Serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli zaangażowanych w rządowy program "Cyfrowa Szkoła". Dziękujemy za systematyczność w działaniu, konsekwencję, ofiarność, upór oraz terminowe wykonanie prac odnośnie każdego z modułów. Zdajemy sobie sprawę, że pochłania to wiele czasu, ale mamy duże szczęście, że właśnie w takim zespole przyszło nam pracować. Jeszcze raz dziękujemy !!
 • W zakładce do pobrania  znajdują się wszystkie moduły opracowane przez naszych nauczycieli.

Nasza szkoła w videotece

Prace plastyczne i nie tylko