NOWOŚCI WYDAWNICZE W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GOŁDAPI

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi jest stale aktywna w kwestii pozyskiwania funduszy z zewnątrz.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka w naszej szkole pozyskała 15.000 na zakup nowości wydawniczych oraz nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej i oddziału przedszkolnego.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptopa i czytniki e-book oraz prawie 800 woluminów.

 Z myślą o najmłodszych czytelnikach do biblioteki trafiły pozycje książkowe przemawiające do wyobraźni dziecka. Takie, które  wykorzystują ich wrodzoną ciekawość i chęć aktywności, a jednocześnie stopniują poziom trudności nauki czytania. Pozycje te zawierają wiele barw, dużą czcionkę, ciekawe przygody i ładne ilustracje, kształty oraz dźwięki, czyli  stworzone z myślą o dzieciach potrzebujących motywacji do czytania.

Księgozbiór został również uzupełniony o beletrystykę rozwijającą zainteresowania, wykraczające poza wiedzę szkolną dzieci i młodzieży.

W sprawie zakupu książek wzięto pod uwagę opinię nauczycieli, rodziców i uczniów.  

W związku z powyższym bibliotekarki mają mnóstwo pracy związanej z wprowadzaniem nowości do inwentarza, aby jak najszybciej móc je wypożyczać.

Justyna Kołodziej

Katarzyna Witczak

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” powołana przez

Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej

29 złożonych sprawozdań rekomendowała 8 szkół do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

30 listopada 2022 roku na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat między innymi Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi.

Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat.


Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół/placówek, które:
1. Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy w szkołach.

2. Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

3. Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.

4. Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

5. Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

Ewa Zaremba

Spotkanie inne niż wszystkie

Dnia 5 października 2022 r. uczniów  klas VB i VI B Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi odwiedziła Kierownik Schroniska dla bezdomnych zwierząt Pani Marta Brzezińska. Przeprowadziła ona zajęcia edukacyjne dotyczące Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022. Ponad to uczniowie zdobyli wiedzę w jaki sposób można pomóc zwierzętom bezdomnym oraz jak się zachować wobec tych zwierząt.

Dziękujemy Pani Marcie za cenną wiedzę i obiecujemy , że wiosną odwiedzimy schronisko.

Przypominamy, iż w szkole przeprowadzamy akcję zbiórki karmy, kocy, ręczników oraz innych artykułów.

Zdrowo i sportowo w gołdapskiej Trójce

Zdrowo i sportowo dzieci z Sp3 w Gołdapi z klas: 0b i 2b wkroczyły w tegoroczną edukację.

We wrześniu przedszkolaki i drugoklasiści przystąpili do ogólnopolskiej akcji Zdrowo i sportowo, której głównym celem jest promowanie aktywności fizycznej i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. W ramach akcji dzieci każdego dnia spożywają zdrowe śniadanie, obowiązkowo opatrzone odpowiednią ilością warzyw i uczestniczą w treningach ruchowych. Zaś dwa razy w miesiącu stają przed kulinarnymi wzywaniami i ruchowymi sprawdzianami. Są to zajęcia łączone, podczas których drugoklasiści służą pomocą młodszym

i starają się być wzorem ucznia do naśladowania. Systematyczna aktywność ruchowa już owocuje zwiększeniem wydolności fizycznej wśród dzieci, a zajęcia kulinarne dostarczają dzieciom wiele frajdy, doskonalą umiejętności manaualne i pozwalają przełamywać wiele sensorycznych barier. Dzięki wyposażeniu pracowni techniki w sprzęt i artkuły gospodarstwa domowego,

w ramach programu Laboratoria Przyszłości, dzieci czują się jak w kuchni. Mają już za sobą przygotowywanie soków warzywno-owocowych i pieczenie pizzerinek, obowiązkowo z porcją warzyw. Do przygotowywania tych przysmaków zostały wykorzystane również warzywa i owoce pozyskane w ramach ogólnopolskiego programu Warzywa i owoce w szkole.

Wychowawczynie serdecznie dziękują mamie Nikoli z klasy 2b za okazaną pomoc podczas sporządzania soków.

Sylwia Kurpios-Sawicka

Emilia Sznurkowska

Drużyna dziewcząt SP 3 Gołdap najlepsza w województwie

Piłka Ręczna. Mrągowski finał województwa

W czwartek, 6 października na hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Mrągowie rozegrano Finał Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Igrzysk Dzieci „Moje Boisko Orlik 2012” w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W turnieju wystąpiło pięć najlepszych drużyn z województwa, które zagrały ze sobą systemem każdy z każdym. Ogomny sukces w imprezie wojewódzkiej odniosły młode piłkarki ręczne Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, które wygrały wszystkie czwartkowe spotknia i wywalczyły złote medale. Zespół w składzie: Amelia Kuptel, Anna Przystawska, Zuzanna Jasińska, Michalina Jasińska, Zofia Zarzycka, Maria Makowska, Alicja Jankowska, Julia Frydrych, Aleksandra Wińska pokonał 22:7 – SP 7 Giżycko, 19:4 – SP 4 Ostródę, 15:10 – SP 4 Mrągowo oraz po serii rzutów karnych – SP 1 Bartoszyce (w regulaminowym czasie było 9:9) i zajął pierwsze miejsce. W nagrodę zespoły otrzymały puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. Zawody zorganizował Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy i Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie z Jackiem Starczewskim na czele.

„Wszystkie śmieci nasze są”

23.09.2022 r. uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 3

im. T. Kościuszki w Gołdapi wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”.

Dzieci wyposażone w rękawice i worki sprzątały nie tylko teren wokół szkoły, ale i pobliską okolicę. Uczniowie doskonale wiedzą jakie odpady należy wrzucić do danego pojemnika. Wiedzą też, że trzeba dbać o środowisko naturalne.

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi

29 września jest Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Z tej okazji w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi odbyła się impreza czytelnicza z opowieścią Czesława Janczarskiego w roli głównej.

 Do biblioteki przyszli uczniowie klasy pierwszej, by wysłuchać głośnego czytania książeczki pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Dzieci z uwagą słuchały głośnego czytania bibliotekarek i Pani Joanny Kaczan – dowódcy roty z Ochotniczej Straży Pożarnej w Surminach. Opowieść o dzielnym chłopcu udowodniła młodym słuchaczom, że jeśli w coś mocno wierzą, wszystko jest możliwe, jak to było w przypadku głównego bohatera.

Po wysłuchaniu historii nieustraszonego Wojtka, uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące treści czytanego tekstu oraz sami zadawali pytania zaproszonemu gościowi na temat najczęstszych przyczyn pożaru czy pracy strażaka.

Pani Joanna nie tylko wyczerpująco odpowiedziała na pytania uczniów, ale dodatkowo przedstawiła im podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w najbliższym otoczeniu dziecka.

Dziękujemy Pani Joannie Kaczan za poświęcenie czasu i zaangażowanie w nasze działania związane z rozwojem czytelnictwa wśród dzieci.

  Justyna Kołodziej

  Katarzyna Witczak

„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

Od 12 do 16 września 2022 r. – odbędzie się Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole. Poprzez « Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych » chcemy uświadomić potrzebę dbania o własne zdrowie oraz kształtować umiejętność niezbędną do jego ochrony, stanowi to ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Zapraszamy do zapoznania z materiałami :

https://www.gov.pl/…/profilaktyka-chorob-zakaznych…

https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak

http://bip.urpl.gov.pl/…/biulet…/produkty-biob%C3%B3jcze

https://www.gov.pl/…/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

https://youtu.be/G7FHQgzgMH8