Zajęcia z psychologiem i pedagogiem w 3 a

Uczniowie klasy 3a gościli dzisiaj pedagoga i psychologa szkolnego. Specjaliści szkolni przeprowadzili zajęcia integrujące zespół klasowy, omawiano kwestie różnic indywidualnych. Dzieci bardzo się zaangażowały w proponowane formy aktywności, wykazały się dużą wiedzą na temat kolegów i koleżanek z klasy. Poruszono również istotny temat dotyczący szacunku do drugiego człowieka i wspomniano o tym, jak ważne jest komunikowanie osobom dorosłym o pojawiających się trudnościach i problemach.