Uwaga!!! Uwaga!!!

Zapraszamy uczniów klas 1-8, Szkoły Podstawowej nr 3 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie

„ Jedna Planeta”. Konkurs składa się z 2 etapów:
 Etap 1: od 4 do 29 kwietnia 2022 r. – obserwacje pogody,
 Etap 2: od 16 maja do 10 czerwca 2022 r. – prognozowanie pogody.
 Lista zwycięzców ogłoszona zostanie 21 czerwca 2022 r. Liczy się ilość i każdy z rodziny może dołączyć do obserwowania pogody, zwiększając w ten sposób szansę na zwycięstwo. Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!

INSTRUKCJA: Konkurs odbędzie się w formule online przy użyciu aplikacji mobilnej „Meteo IMGW Prognoza dla Polski”. Darmową Aplikację należy pobrać w sklepie z aplikacjami na urządzenia mobilne w systemach iOS lub Android:
1) Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.imgw.meteo&gl=PL
2) iOS: https://apps.apple.com/pl/app/meteo-imgw-prognoza-dla-polski/id1530352176?l=pl

Po pobraniu aplikacji, Uczestnik wpisuje numer ewidencyjny RSPO dla danej Szkoły (26302) i wyraża zgodę na rejestrację. Następnie rozwiń menu, znajdź konkurs i dodaj raport o:

1) aktualnym zachmurzeniu: bezchmurnie, zachmurzenie małe, zachmurzenie częściowe, pochmurno;
2) zjawiskach meteorologicznych występujących w czasie obserwacji lub do 30 min. przed obserwacją: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, krupa śnieżna, mżawka, burza, mgła, brak zjawisk;
3) aktualnej temperaturze powietrza w pełnych stopniach Celsjusza (°C);
4) kierunku wiatru według 8-stopniowej róży wiatrów, tj.: wiatr z północy, wiatr z północnego wschodu, wiatr ze wschodu, wiatr z południowego wschodu, wiatr z południa, wiatr z południowego zachodu, wiatr z zachodu, wiatr z północnego zachodu; a w przypadku braku możliwości ustalenia kierunku wiatru wybór opcji: „kierunek niemożliwy do ustalenia”;
5) sile wiatru: słaby, umiarkowany, silny.

Konkurs polega na obserwowaniu pogody w bieżącej lokalizacji Uczestnika i zgłaszaniu obserwacji wybranych elementów meteorologicznych (tzw. raporty pogodowe) za pomocą Aplikacji.
Uczestnik może wysłać maksymalnie jeden raport pogodowy na dobę, przy czym doba liczona jest od godziny 07:00 bieżącego dnia do godziny 06:59 dnia następnego.

Życzymy wytrwałości i dobrej zabawy!!!!               

Nauczyciele: Urszula Becz oraz Anna Janonis-Klimko.

W październikowy słoneczny dzień uczniowie klas 6a, 5a i 5d z SP 3 pojechali do Białegostoku. Swoją wycieczkę rozpoczęli od wyprawy do epoki dinozaurów w Jurajskim Parku Dinozaurów, gdzie zasłuchani w opowieść przewodnika stanęli oko w oko z tymi wielkimi gadami. Następnie przenieśliśmy się do świata nauki przez doświadczenie w Epi-Centrum Nauki. Przy 100 stanowiskach uczniowie poznawali tajniki optyki, transportu, medycyny, telekomunikacji, mechaniki, robotyki i wielu innych dziedzin, zgodnie z ideą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Następnie wizyta w Papugarni, a do treningu umysłów dodaliśmy jeszcze trening ciała w Strefie Wysokich Lotów. Posiłek i powrót do domu. Wszyscy pełni wrażeń i bardzo zadowoleni.

Małgorzata Górko

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Gołdapi zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez użyczenie sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępu do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miasto lub gminę Gołdap*, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR (do wglądu) np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłoszenia się
do Punktu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gołdapi,
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, pok. nr 3,

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 87 615-60-62 lub 87 615-60-74

 Termin składania dokumentacji: do 22 października 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr