W październikowy słoneczny dzień uczniowie klas 6a, 5a i 5d z SP 3 pojechali do Białegostoku. Swoją wycieczkę rozpoczęli od wyprawy do epoki dinozaurów w Jurajskim Parku Dinozaurów, gdzie zasłuchani w opowieść przewodnika stanęli oko w oko z tymi wielkimi gadami. Następnie przenieśliśmy się do świata nauki przez doświadczenie w Epi-Centrum Nauki. Przy 100 stanowiskach uczniowie poznawali tajniki optyki, transportu, medycyny, telekomunikacji, mechaniki, robotyki i wielu innych dziedzin, zgodnie z ideą Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Następnie wizyta w Papugarni, a do treningu umysłów dodaliśmy jeszcze trening ciała w Strefie Wysokich Lotów. Posiłek i powrót do domu. Wszyscy pełni wrażeń i bardzo zadowoleni.

Małgorzata Górko

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Gołdapi zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez użyczenie sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępu do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miasto lub gminę Gołdap*, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR (do wglądu) np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłoszenia się
do Punktu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gołdapi,
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, pok. nr 3,

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 87 615-60-62 lub 87 615-60-74

 Termin składania dokumentacji: do 22 października 2021 r.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr