Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Celem głównym tego programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Dostępność książek, które odpowiadają preferencjom i zainteresowaniom uczniów, ma realny wpływ na kształtowanie nawyku czytania i rozwijanie kompetencji czytelniczych.

            Wsparcie dotyczy zakupu nowości wydawniczych i realizacji działań promujących czytelnictwo w szkołach i oddziałach przedszkolnych oraz zakupu nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi otrzymała:

– w ramach kierunku interwencji 3.1 oddział przedszkolny placówki zakupi nowości wydawnicze za kwotę 3 750,00 zł;

– w ramach kierunku interwencji 3.2 szkoła podstawowa zakupi nowości wydawnicze oraz nowe elementy wyposażenia biblioteki szkolnej za kwotę 15 000,00 zł.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi

29 września jest Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania, którego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Z tej okazji w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi odbyła się impreza czytelnicza z opowieścią Czesława Janczarskiego w roli głównej

. Do biblioteki przyszli uczniowie klasy pierwszej, by wysłuchać głośnego czytania książeczki pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Dzieci z uwagą słuchały głośnego czytania bibliotekarek i Pani Joanny Kaczan – dowódcy roty z Ochotniczej Straży Pożarnej w Surminach. Opowieść o dzielnym chłopcu udowodniła młodym słuchaczom, że jeśli w coś mocno wierzą, wszystko jest możliwe, jak to było w przypadku głównego bohatera. Po wysłuchaniu historii nieustraszonego Wojtka, uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące treści czytanego tekstu oraz sami zadawali pytania zaproszonemu gościowi na temat najczęstszych przyczyn pożaru czy pracy strażaka. Pani Joanna nie tylko wyczerpująco odpowiedziała na pytania uczniów, ale dodatkowo przedstawiła im podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w najbliższym otoczeniu dziecka.

Dziękujemy Pani Joannie Kaczan za poświęcenie czasu i zaangażowanie w nasze działania związane z rozwojem czytelnictwa wśród dzieci.

  Justyna Kołodziej

Katarzyna Witczak