„EKOPRACOWNIA” – Leśna pracownia

Leśna pracownia w SP 3  pracuje pełną parą!

            Leśna pracownia jest już oficjalnie otwarta. Uroczystego otwarcia dokonali znakomici goście: Małgorzata Kopiczko -Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciech CybulskiWarmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty, Jaromir Krajewski – Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Grażyna Iber – Prezes ZNP Oddziału Gołdap, Małgorzata Wojciechowska – Gutowska – nauczyciel biologii  SP 2 w Gołdapi.

           Obecnie, Leśna pracownia jest intensywnie wykorzystywana. Odbywają się w niej nie tylko planowe zajęcia lekcyjne ale również dodatkowe zajęcia z edukacji przyrodniczej.  Zajęcia mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci o środowisku leśnym. Kształtowanie wrażliwości na naturalne piękno i zasobność lasu. Wielozmysłowe poznawanie środowiska przyrodniczego. Kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej. Upowszechnianie wiedzy na temat Puszczy Rominckiej. Dzięki atrakcyjności i wyposażeniu Leśna pracownia doskonale sprawdza się w realizacji powyższych celów.

Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 45 225 zł”

    Już jest! W Szkole Podstawowej nr. 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi dobiega końca realizacja projektu „Leśna pracownia“ Powstała w ramach programu „EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.

   Realizacja projektu: przebiegała według zaplanowanego harmonogramu przewidzianego na

03 VII – 30 IX 2023r. Prace zakończyły się wraz z końcem sierpnia, tak aby uczniowie mogli korzystać z nowej pracowni już od pierwszych dni nowego roku szkolnego.

   W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

1. Odnowiono ściany wraz z położeniem fototapety.

2. Zakupiono tablicę dźwiękową – Odgłosy lasu.

3. Wymieniono drzwi do zaplecza.

4. Wymieniono nawierzchnię podłogi. 

5. Zakupiono stoliki i krzesła  uczniowskie.

6. Wymieniono urządzenia sanitarne.

7. Zakupiono modele ptaków do zamontowania pod sufitem.

8. Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem.

9. Zakupiono zegar ścienny z kurantami ptaków.

Powyższe działania są w 100% zgodne z harmonogramem finansowo- rzeczowym zadania.

    W trakcie realizacji zadania, pojawiły się nowe pomysły, znalazły się osoby zainteresowane pomocą, dlatego wykonane zostały dodatkowe zadania.

Zadania nieobjęte dofinansowaniem z WFOŚiGW, wzbogacające „Leśną pracownię“:

  1. Zakup i montaż wielofunkcyjnego monitora multimedialnego wraz z nagłośnieniem.
  2. Zakup i montaż  karniszy, firan i zasłon tematycznych.
  3. Wykonanie przez firmę florystyczną dekoracji na parapecie „Mini ekosystemy leśne“
  4. Wykonanie modeli jadalnych gatunków grzybów.
  5. Wykonanie modeli leśnych gatunków chrząszczy.
  6. W ramach realizacji zadań doradztwa zawodowego, model szkieletu został ubrany

w mundur leśnika.

  • Przygotowano wystawę poroży jelenia, łosia i sarny. Fajek i szabli dzika.
  • Pod sufitem modele ptaków zostały zawieszone na gałązkach pospolitych gatunków drzew. Naturalne liście po zaschnięciu   zostaną zastąpione papierowymi, tak aby można było wykorzystywać je do nauki rozpoznawania gatunków.
  • Powstała gazetka ścienna poświęcona bioróżnorodności Puszczy Rominckiej.

Łącznie na utworzenie „Leśnej pracowni“ przeznaczono 65 250,00 zł.