Kadra nauczycielska

Dyrektor Szkoły

Leszek Retel

Vice-dyrektorzy:

Magdalena Mor

Alicja Kłoczko

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
Antoniak Katarzyna  Sala 206
Renata Namiotko Sala 306
Falińska Alicja  Sala 305
Jurewicz Ewa  Sala 204
Kłoczko Alicja  Sala 305
Kurpios – Sawicka Sylwia  Sala 201
Masiulaniec Urszula  Sala 203
Naumowicz-Repucha Jolanta  Sala 205
Anna Kudrycka-PawlukanisSala 303
Poreda Iwona  Sala 301
Sznurkowska Emilia  Sala 202
Trzcińska Dorota  Sala 305
Waraksa Wioletta  Sala 302
Nauczyciele klas IV-VIII
Becz-Retel Małgorzata

Becz Urszula
j.polski

fizyka, j.angielski
Bitowska Małgorzata  informatka
Boruc Marzanna  Plastka, muzyka
Czarniewska Krystyna  j. polski
Dulewicz Patrycja  j.rosyjski
Górko Małgorzata  j.angielski
Janonis – Klimko Anna  chemia
Karniłowicz Dawid  wychowanie fizyczne
Karwowska Anna  historia, doradztwo zawodowe
Kołodziej Justyna  j.polski, biblioteka
Malinowska-Januszkiewicz Iwona  biologia
Mioduszewska Elżbieta  religia
Mor Magdalena  j.angielski
Namiotko Renata  wos, oddz. przedszkolne
Niedźwiecki Ireneusz  historia
Obara Małgorzata  j.polski
Ostrowska Katarzyna  j.angielski
Pańczuk Jolanta  religia
Perkowska Paulina Sylwia  fizyka, matematyka
Przekop Justyna  geografia , EDB
Rzędzian Karolina  Informatyka, technika
Sawicki Andrzej  wychowanie fizyczne
Słupecka Joanna  j. angielski
Tarasiewicz Łukasz  wychowanie fizyczne
Tomczyk Cecylia  wychowanie fizyczne
Waraksa Anna  j. angielski
Wasilewska Agnieszka  j. niemiecki
Witczak Katarzyna  plastyka
Wojtas Izabela  matematyka
Zadroga Marzanna  matematyka
Zaremba Ewan-l wspomagający  
Żukowska MałgorzataMatematyka  
Ks. Cieślukowski MaciejReligia  
Nauczyciele świetlicy  
Iwanicka Urszula   
Miernik Katarzyna   
Trzaska Barbara   
 
  
Nauczyciele przedszkolni  
 Kulikowska Ewa 
Kimera-Dąbkowska Bożena   
Galińska Beata   
Stankiewicz Małgorzata 
  
 
  
Szyszko Anita   
Pedagog szkolny, psycholog  
 Wróbel Katarzyna