Kadra nauczycielska

Dyrektor Szkoły

Leszek Retel

Vice-dyrektorzy:

Magdalena Mor

Alicja Kłoczko

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
Antoniak Katarzyna  Sala 206
Renata Namiotko Sala 306
Miernik Katarzyna
Jurewicz Ewa  Sala 204
Kłoczko Alicja  Sala 305
Kurpios – Sawicka Sylwia  Sala 201
Masiulaniec Urszula  Sala 203
Naumowicz-Repucha Jolanta  Sala 205
Anna Kudrycka-PawlukanisSala 303
Sznurkowska Emilia  Sala 202
Trzcińska Dorota  Sala 305
Sylwia Forysiak-KondratowiczSala 302
Nauczyciele klas IV-VIII
Becz-Retel Małgorzata

Becz Urszula
j.polski

fizyka, j.angielski
Boruc Marzanna  Plastka, muzyka
Czarniewska Krystyna  j. polski
Nawrocka Patrycja  j.rosyjski
Górko Małgorzata  j.angielski
Janonis – Klimko Anna  chemia
Karniłowicz Dawid  wychowanie fizyczne
Karwowska Anna  historia, doradztwo zawodowe
Kołodziej Justyna  j.polski, biblioteka
Malinowska-Januszkiewicz Iwona  biologia
Mioduszewska Elżbieta  religia
Mor Magdalena  j.angielski
Namiotko Renata  wos, oddz. przedszkolne
Niedźwiecki Ireneusz  historia
Obara Małgorzata  j.polski
Ostrowska Katarzyna  j.angielski
Pańczuk Jolanta  religia
Przekop Justyna  geografia , EDB
Rzędzian Karolina  Informatyka, technika
Sawicki Andrzej  wychowanie fizyczne
Słupecka Joanna  j. angielski
Tarasiewicz Łukasz  wychowanie fizyczne
Tomczyk Cecylia  wychowanie fizyczne
Waraksa- Zawal Anna  j. angielski
Wasilewska Agnieszka  j. niemiecki
Witczak Katarzyna  plastyka
Wojtas Izabela  matematyka
Zadroga Marzanna  matematyka
Zaremba Ewan-l wspomagający  
Żukowska MałgorzataMatematyka  
Ks. Harasim AdamReligia  
Nauczyciele świetlicy  
Iwanicka Urszula   
 
  
 
  
Nauczyciele przedszkolni  
 Kulikowska Ewa 
Kimera-Dąbkowska Bożena   
Galińska Beata   
Stankiewicz Małgorzata 
  
 
  
 
Pedagog szkolny, psycholog  
 Wróbel Katarzyna